Film om tingenes internett


EUs sikkerhetsorganisasjon, ENISA som koordinerer European Cyber Security Month har laget denne filmen for å sette fokus på utfordringer knyttet til tingens internett.

Les hvordan du kan bli smartere enn tingene dine på nettvett.no