Evaluering av Nasjonal sikkerhetsmåned 2016


Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad og arena hvor vi samles om et felles mål om en tryggere og sikrere digital hverdag for alle. Samfunnet nasjonalt og internasjonalt digitaliseres og medfører økt verdiskapning og effektivisering. Dette medfører omstilling av kjente samfunnsfunksjoner, nye bransjer, nye vaner og også et mer komplisert trusselbilde å forholde seg til. Dette er noe som berører oss alle både som privatpersoner og i jobb. Derfor er Nasjonal sikkerhetsmåned et viktig bidrag til samfunnet for å bevisstgjøre og forebygge, og dermed bidra til et tryggere digitalt samfunn. Kunnskap er ferskvare – og derfor er sikkerhetsmåneden like aktuell i år.

Totalt 17 dedikerte partnere fra både det offentlige og næringslivet bidro i 2016 til at sikkerhetsmåneden ble gjennomført for 7. gang. Hovedmålgruppen for kampanjen er alle typer virksomheter i Norge som vil være med for å lære mer om hvordan forebygge og møte dagens trusselbildet med riktige tiltak, samt de som vil bidra inn i kampanjen på ulikt vis for at alle skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Noen nøkkeltall for sikkerhetsmåneden 2016:

Opplæringspakken

Opplæringspakken nådde bredt ut også i 2016. 224 virksomheter benyttet opplæringspakken med innhold utarbeidet av NorSIS i samarbeid med partnere. Gjennom den ordinære opplæringspakken og Junglemap sitt utvidede tilbud mottok ca 426 000 ansatte rundt om i Norge e-læring i regi av Nasjonal sikkerhetsmåned. Dette er en økning fra 2015 hvor vi sammen nådde ut til ca 320 000 ansatte. Dokumentasjon på hvem som bestiller, viser at ca 2/3 av virksomhetene bestiller opplæringspakken flere år på rad. I tillegg ble det sendt ut 38 976 sikkerhetspåminnelser (gadgets) til virksomheter som deltok i sikkerhetsmåneden. Les mer om opplæringspakken her.

Foredragsdugnaden

Foredragsdugnaden har gitt mange bedrifter tilgang til kunnskap de ellers kanskje ikke hadde fått tak i like lett. Mange dyktig foredragsholdere reiste rundt om i Norge i forbindelse med sikkerhetsmåneden. Ulike virksomheter ga til sammen 45 foredrag til sikkerhetsmåneden som andre bedrifter kunne nyte godt av.

Arrangementer

Ulike arrangementer har også bidratt til å skape arenaer for å utveksle kunnskap og skape gode relasjoner for å styrke samarbeid innen informasjonssikkerhet. For sikkerhetsmåneden 2016 ble det registrert 21 ulike arrangementer rundt om i Norge.

Internasjonalt

NorSIS har arrangert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA. I tillegg har vi også etablert en aktiv dialog med Europol – Ec3. Begge samarbeid videreføres aktivt også i 2017.

Media

Media er en samarbeidspartner og et viktig verktøy for å kunne formidle riktig kunnskap, vise samhandling og forebygge. Dette gjør NorSIS proaktivt og reaktivt overfor media gjennom hele året. Enten alene eller med samarbeidspartnere. Vi har også en pressekonferanse i Oslo med utvalgte samarbeidspartnere som markerer åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned. Under pressekonferansen i 2016 ble to rapporter lansert – NSM sin rapport “Helhetlig IKT-risikobilde 2016” samt NorSIS sin nasjonale undersøkelse om “Den norske informasjonssikkerhetskulturen”. Hovedfunnene i undersøkelsen ga også viktige føringer for kampanjens innhold og budskap. Undersøkelsen ble godt tatt i mot både nasjonalt og internasjonalt og skal videreføres i 2017. Les mer her.

Nasjonal sikkerhetsmåned i sosiale medier:

Last ned full medierapport for Nasjonal sikkerhetsmåned her.

Nasjonal sikkerhetsmåned 2017

Årets kampanje er allerede i prosess med blant annet utbedring av opplæringspakken i samarbeid med Junglemap, samt videreføring av studien om “den norske informasjonssikkerhetskulturen”.

Som uavhengig har NorSIS handlingsrom til å være både samarbeidspartner og pådriver. NorSIS samarbeider med flere ulike aktører innen næringsliv, det offentlige, militæret, politiet, akademia, nasjonalt og internasjonalt. For at hver enkelt aktør som vil samarbeide med oss skal få best mulig resultat, inngår vi individuelle samarbeidsavtaler. Samarbeidet tilpasses slik at det tilfører samarbeidspartner verdi som passer inn i deres virksomhets mål og drift, men innen NorSIS sine rammer i henhold til det å være og agere som uavhengig.

Kampanjeperioden er som før hele oktober måned, men det er åpnet opp for at opplæringspakken kan benyttes utover selve oktober måned. Dette avklares i såfall på forhånd i samarbeid med Junglemap.

NorSIS tar gjerne innspill fra både eksisterende og nye samarbeidspartnere om hvordan Nasjonal sikkerhetsmåned kan bli enda bedre. For tilbakemeldinger om sikkerhetsmåneden 2016, og spørsmål om deltakelse og innspill for sikkerhetsmåned 2017, ta kontakt med post@norsis.no

 

Mer om Nasjonal sikkerhetsmåned

Mer om NorSIS