E-læring i Opplæringspakken 2018


Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett.

E-læring er en viktig del av opplæringspakken som NorSIS tilbyr i forbindelse med sikkerhetsmåneden. I år vil  innholdet fokusere på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post, minske tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post. I tillegg vil vi rette oppmerksomheten mot svindel på nett.

E-læring 2018

Alle leksjonene i e-læringen er basert på årets tema og hver leksjon avsluttes med en lenke til en relevant veiledning på nettvett.no. De 2-4 minutter lange leksjonene i e-læringen er laget for å engasjere og bevisstgjøre de ansatte, ved at innholdet er lett å forstå og relevant for hver enkelt.

I år har vi inngått samarbeid med XtraMile som leverandør av e-læring, og med XtraMile på laget kan vi tilby følgende:

  • 8 moduler e-læring utarbeidet av NorSIS. Disse modulene er planlagt ferdigstilt i løpet av juni 2018, så endringer i titlene kan forekomme:
  • Gjennomførings-statistikk for alle virksomheter
  • Egen kursportal for virksomheter med over 100 ansatte (ut november).
  • Virksomheter som kjøper Bronse-, Sølv- eller Gullpakken kan legge til egen logo og design. Kjøpere av Gullpakken kan også få tilpasset kursinnhold.
  • Mulighet for å bestille utvidede pakker fra XtraMile med flere leksjoner, webseminar m.m.

Les mer om bestilling av opplæringspakken: xtramile.no/sikkerhetsmaneden2018