Buypass sin podcast med Nasjonal sikkerhetsmåned som tema


Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet.

Buypass inviterte administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring(NorSIS) Peggy S. Heie til en prat om Nasjonal sikkerhetsmåned. I podcasten forteller hun om dette prosjektet. Buypass og Norsis samarbeider om å skape en sikrere og tryggere digital hverdag for virksomheter, ansatte og befolkningen.

Vet du hvordan din virksomhet kan dra nytte av Nasjonal Sikkerhetsmåned? Peggy S. Heie fra NorSIS fortelle deg om alle muligheter og verktøy som ligger gratis tilgjengelig for virksomheter som ønsker å sette ekstra fokus på sikkerhet i oktober.

 

Trykk her og bruk 15 min på podcast #3 Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned.

 

Ler med om Nasjonal Sikkerhetsmåned på sikkert.no