Velkommen til Business Forum om IT- og cybersikkerhet


Påmelding

Arrangør:
Dato: 04.10 2018 -
Sted: NTNU Gjøvik, Teknologivegen 22
Pris: Gratis - Åpent for alle
Meld på

330 internasjonale eksperter på IT-sikkerhet samles på Gjøvik i oktober. I den anledning inviterer vi til Norwegian Business Forum hvor sikkerhetstopper fra Telenor, Equinor og NSM er blant foredragsholderne.

– Norske virksomheter fremstår som lite motstandsdyktige mot trusler i det digitale rom, skrev leder for strategisk cybersikkerhet ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Bente Hoff, i et innlegg i Finansavisen i april i år. Hun peker på at NSM det siste året har koordinert håndtering av større og mer alvorlige hendelser enn før.

På Norwegian Business Forum 4. oktober vil hun ta for seg utfordringene og løsningene knyttet til cybersikkerhet sett med norske øyne.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justisdepartementet vil fortelle om regjeringens strategi for IKT- sikkerhet, og seniorrådgiver Bjarte Malmedal fra NorSIS vil holde et innlegg om hvordan kulturen i Norge er for arbeidet med cybersikkerhet.

Lars Idland, som har ansvaret for informasjonssikkerhet i Equinor, vil snakke om utfordringene med cybersikkerhet i olje- og gassindustrien, mens Hanne Tangen Nilsen, som er sikkerhetsdirektør i Telenor Norge, vil fortelle om hvordan Telenor jobber med sikring av infrastruktur.

– Det norske samfunnet blir stadig mer digitalisert og der har vi som selskap en sentral rolle med å bidra til beskyttelse. Men vi kan ikke gjøre det alene, sier hun.

Og nettopp samarbeid og åpenhet er nøkkelen på det internasjonale møtet som foregår i dagene før Norwegian Business Forum. 330 eksperter på IKT-sikkerhet fra 54 land møtes for å utvikle nye (og revidere eksisterende) internasjonale standarder for IKT-sikkerhet, et nødvendig bidrag til tryggheten i en verden som blir stadig mer digitalt.

Ekspertene er medlemmer i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/IEC JTC 1/SC 27IT Security techniques og flere av dem vil bidra på Business Forum 4. oktober.

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.