SikkertNOK 2018 – Security in the Industrial Internet of Things.


Påmelding

Arrangør: NTNU og NorSIS
Dato: 26.10 2018 -
Sted: NTNU Gjøvik
Pris: Gratis
Meld på

SikkertNOK er en nasjonal konferanse med fokus på informasjons- og kybersikkerhet. SikkertNOK arrangeres av NTNU og Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS. Konferansen runder hvert år av Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober. Temaet for årets konferanse er Security in the Industrial Internet of Things. Konferansen er åpen for alle og deltagelse er gratis.

Dato:  26. oktober 2018, kl 09.30-14.00

Sted:  NTNU Gjøvik, A-bygget, Atriet 

Program

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen ved Nils Kalstad Svendsen, instituttleder NTNU IIK, Gjøvik


Keynotes

10.00 “Security Trends in the New Industrial Control Eco-Systems”, Cristina Alcaraz, førsteamanuensis, University of Malaga

10.30 “Social Engineering” in Context of Cyber-Security, Manufacturing Industry and “Future Sustainable Factory”, Niall Merrigan, Head of Cyber Security, CapGemini


11.00 PAUSE


Presentasjoner

11.30 “IoT in Port, Transportation and Logistic Processes”, Thomas Kemmerich, professor, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU

11.50 “Industri 4.0: Hvor står vi? Et industriperspektiv”, Even Rognan Lutnæs, IT-direktør, Moelven Industrier ASA

12.10 “Cyber Security and Infrastructure”, Mohammad (Mushfiq) Chowdhury, ABB


12.30 Oppsummering Nasjonal Sikkerhetsmåned, Peggy Heie, administrerende direktør, NorSIS

12.50 Oppsummering SikkertNOK, Nils Kalstad Svendsen, NTNU IIK


13.00 LUNSJ


14.00 KONFERANSEN SLUTT

Verter for SikkertNOK

NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) er vertskap for NTNU CCIS – et nasjonalt senter for forskning, utdanning og kompetansebygging innen kyber, og informasjonssikkerhet. NTNU CCIS møter utfordringene samfunnet står overfor, ved å forene partnere fra privat og offentlig sektor med akademia. NTNU IIK har utviklet seg til å bli Norges hovedsete for forskning, utdanning og forebyggende arbeid innen informasjons- og kybersikkerhet.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS’ tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak.

NorSIS og NTNU Gjøvik er samlokalisert. Sammen er vi et sterkt fundament for Norges utdanning, forskning og forebyggende arbeid innen kybersikkerhet.

 

 

Mer informasjon og program kommer

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.