Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018


Påmelding

Arrangør: NorSIS og samarbeidspartnere
Dato: 01.10 2018 - 31.10 2018
Sted: Norge
Pris:

Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskapning og velferd.

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned hvert år i oktober siden 2011. Dette gjøres i godt samarbeid EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA.

For informasjon om hvordan din virksomhet kan bidra i dugnaden eller delta i opplæringsaktiviteter, les mer på www.sikkert.no

 

Mål for kampanjen

Reflekterte digitale innbyggere med

  • kjennskap til den reelle cybertrusselen
  • kunnskap om trygg adferd på nettet

Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet med

  • ledere som forstår cyberrisiko
  • medarbeidere som kjenner trusselaktørenes metoder
  • erkjennelse av at egen adferd kan bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier

Et motstandsdyktig samfunn med

  • kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning
  • kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.