Nasjonal sikkerhetsdag 2018


Påmelding

Arrangør: Nkom, NSM
Dato: 11.10 2018 -
Sted: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nygård 1, Lillesand
Pris: Gratis
Meld på

Nkom arrangerer Nasjonal sikkerhetsdag 2018 i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Årets konferanse er den niende i rekken og finner sted på vårt hovedkontor i Lillesand. Konferansen gir deltakerne oppdatert og konkret informasjon som kan være nyttig for alle som har ansvar for sikkerhet – direkte og indirekte – på ledelsesnivå.

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. Meld deg på her. Endelig program kommer snart.

Kontaktperson i Nkom: Seniorrådgiver Line Ugland Nyseth, lun@nkom.no, tlf. 419 03 419.

Program:

09:00-09:30 Registrering
09:30-09:40 Velkommen ved kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy, NSM
09:40-10:15 Sikkerhet fra alle kanter – reguleringstrykk ved sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, Nkom
10:40-11:00 Pause
11:00-11:30 IKT-sikkerhet; Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? ved seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug, NSM
11:30-12:00 Satellittkommunikasjon i fremtiden ved senioringeniør Frode Målen, Nkom
12:00-12:45 Lunsj
12:45-13:00 Nkom EkomCERT – responsmiljøenes rolle i digital hendelseshåndtering ved seksjonssjef Frank Stien, Nkom
13:00-13:15 Norwegian Cyber Range ved Prof Dr. Stewart Kowalski, Norwegian Cyber Range, NTNU
13:15-14:40 IKT-risikobilde: Sikrere digitalisering ved seniorrådgiver Are Søndenaa, NSM
13:40-14:00 Pause
14:00-14:45 Hvem passer på de som egentlig styrer? ved daglig leder Bernt Inge Øhrn, Mechatronics Innovation Lab
14:45 Avslutning

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.