ETSI TC Cyber Webinar


Påmelding

Arrangør: ETSI TC Cyber
Dato: 29.10 2018 -
Sted: Web
Pris: Gratis
Meld på

This webinar, the last in the series, will cover Quantum-Safe Cryptography (QSC) in TC CYBER. Starting from the premise that quantum computing will ultimately render useless the public key cryptography standards with which we secure communications today, the QSC working group is publishing standards that will secure data in a world where quantum computers exist. The webinar will cover quantum computing and its impact on current security practices, together with what is being done within TC CYBER QSC to address these risks.

Informasjon fra Nasjonal sikkerhetsmåned er hentet fra flere kilder. Nasjonal sikkerhetsmåned vurderer informasjon før publisering, men Nasjonal sikkerhetsmåned kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.