Sikker digitalisering krever bevisste brukere

11. oktober 2018

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet årets sikkerhetsmåned. Han fremhever kompetanseheving og den enkeltes bevissthet om digitalisering som avgjørende for å lykkes med sikker digitalisering av Norge. Norge er et digitalt samfunn og den digitale utviklingen vil fortsette i stadig raskere tempo. Skal vi lykkes med dette, må vi alle være bevisst […]

Les hele artikkelen