Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet

 

Vi oppfordrer alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober

Bestill opplæring