Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskapen om digital sikkerhet i alle norske virksomheter og i befolkningen.

Målet med kampanjen er at alle norske virksomheter gjennomfører opplæring av de ansatte i oktober. For å hjelpe dere med dette har NorSIS utviklet en opplæringspakke. Den innholder et e-læringskurs i åtte moduler og annet materiell som hjelper ledere eller sikkerhetsansvarlige å gjennomføre intern opplæring i digital sikkerhet.

Bestill opplæring