NSM Sikkerhetskonferanse


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Sikkerhetskonferansen 2018, 20.- 21. mars på Oslo Kongressenter.

NSM arrangerer Sikkerhetskonferansen i mars måned hvert år, en konferanse som byr på en unik samling av foredrag innenfor det brede spekteret «forebyggende sikkerhet».

De byr på et bredt sammensatt program, enten man er opptatt av cybersikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikring, Sikkerhetsloven, offentlig / privat samarbeid eller erfaringer fra selskaper og aktører som har opplevd ulike former for uønskede hendelser.

Årets program er inndelt i fellesdeler og fire parallelle spor – som tidligere år – og der første dag ser spesielt på dagens situasjon, tar dag to for seg mer av framtidsutsiktene.Sikkerhetskonferansen har en bred sammensetning av deltakere, og NSM mener at programmet byr på noe for alle nivåer og fagområder innenfor forebyggende sikkerhet.

Les mer om konferansen her: https://www.nsm.stat.no/sikkerhetskonferansen/