NOSIF inviterer til sikkerhetskonferanse i København


Norsk Sikkerhetsforening, NOSIF avholder hvert år en sikkerhetskonferanse om bord på DFDSs ferje til København. Sikkerhetskonferansen 2022 arrangeres den 11. – 13. mai med DFDS tur – retur til København.

Hovedtemaet endres fra år til år og temaene kan skifte mellom fysisk og elektronisk sikkerhet, offentlig og privat beredskap, krisehåndtering og kriminalitet, samfunnssikkerhet på anbud og sikkerhetstrusler i et åpent samfunn.

Dyktige foredragsholdere fra politiet, forsvaret, forskning, vaktselskap, Datatilsynet med flere bidrar hvert år. Samtidig avholdes det en minimesse med 10-12 stand hvor det informeres om nye produkter og systemer innenfor sikkerhetsområdet. 

Program og påmelding

NSM, Politiet, forskere, medievitere og dyktige sikkerhetsledere er noen av de som bidrar på Sikkerhetskonferansen 2022.

Last ned hele programmet her: Sikkerhetskonferansen 11_13_mai_2022

I år blir turen med DFDS uten stopp i Frederikshavn.

Flere detaljer om turen samt påmeldingsinformasjon finner du her: https://www.nosif.no/aktivitet/sikkerhetskonferansen-11-13-mai-2022-med-dfds-til-kobenhavn/