Norwegian Information Security Lecture


NISlectures er et gratis, månedlig seminar fra Høgskolen i Gjøvik som adresserer aktuelle informasjonssikkerhets temaer. Forelesningene  streames live, men er også tilgjengelige i ettertid.
For mer informasjon om NISlecture kan man kontakte Nils Kalstad Svendsen.

Du finner NISlecture her


Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.