Norwegian Cyber Security Challenge 2019


Digitaliseringen av samfunnet driver frem et stort behov for IKT kompetanse generelt og kompetanse til å beskytte infrastukturen, informasjonen og systemene som avhenger av informasjonen spesielt. Norwegian Cyber Security Challenge 2019 (NCSC19) har som målsetning å finne unge talenter innen cybersikkerhet og motivere disse til å utvikle seg videre.

NTNU står som arrangør for NM i cybersikkerhet. De innledende rundene går i perioden 1.-11. mars. Deltagerne i NCSC får sikkerhetsutfordringer knyttet til områder som web, mobil, HW, RF og IoT i tillegg til kryptonøtter, reverse engineering og forensics, og vil bli vurdert ut fra hvor lang tid de bruker på å løse de ulike oppgavene.

I tillegg til å være et NM i cybersikkerhet danner også NCSC19 grunnlag for uttak av deltagere til laget som skal representere Norge under European Cyber Security Challenge 2019 i Bucuresti, Romania. Innledende kvalifiseringsrunder blir fra 1-11. mars 2019 og finalen 27. april 2019.

Les mer om NCSC19 på ntnu.no/ncsc, og meld deg på her: login.ncr.ntnu.no