Norske nettsteder sprer virus


Flere norske nettsteder sprer virus til besøkende. Også store, kjente nettsteder og riksdekkende nettaviser har vært ramma av dette, i følge den siste kvartalsrapporten fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

I følge den siste kvartalsrapporten fra NSM har de sett en kraftig økning i saker som omhandler  infiserte nettsteder den siste tiden. I fjerde kvartal 2012 ble det registrert rundt 300 saker om nettsteder som spredde virus. I første kvartal for 2013 er det registrert over fem ganger så mange(ca. 1700 saker).

Dersom et nettsted sprer virus, kan hvem som helst bli infisert om vedkommende besøker den aktuelle siden. Du behøver ikke en gang klikke på noe. Har du oppdatert alle dataprogram på maskinen din, er risikoen for å bli infisert langt lavere.

En av farene er spredningen av virus som legger til rette for økonomisk kriminalitet, som for eksempel de såkalte «banktrojanerne». Et annet viktig poeng er at infiserte maskiner kan brukes til å gjennomføre kraftige angrep som lammer nettsteder gjennom såkalte tjenestenektangrep. Videre kan infiserte maskiner brukes i målrettede angrep mot utvalgte norske virksomheter eller nøkkelpersoner.

I Rapporten om sikkerhetstilstanden 2012 skrev NSM også om en internasjonal trend med dataangrep mot kritisk infrastruktur, og om hvordan du med enkle midler kan stoppe over 80 % av alle dataangrep. NorSIS arrangerer i skrivende stund konferansen Kritisk IS som omhandler dette temaet.

NorSIS anbefaler

  • Sørg for at alle dine programmer er oppdatert
  • Benytt gjerne et verktøy til dette. Vi anbefaler Heimdal eller Secunia. Se lenker under.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.