Norsk – svensk samarbeid i oktober


Konferanse i Lillestrøm og Karlstad

Norske aktiviteter i forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober gir “ringvirkninger” også i Sverige. ISIS-prosjektet (IT og Sikkerhet i Indre Skandinavia) ved Kunnskapsbyen Lillestrøm og Compare i Karlstad arrangerer konferanser i fellesskap.

8 oktober: Disaster and Recovery (DART) – seminar i Lillestrøm om håndtering av IT- katastrofer og beredskap.

Informasjonsteknologi er et uunnværlig verktøy i den daglige tjenesteproduksjonen. Hva skjer når systemene bryter sammen? Hvordan gjenopprette «business as usual»? Samfunnet er stadig mer digitalt og risikobildet endres, hvordan står det til med erkjennelsen av risiko og sårbarhet, vet alle i organisasjonen hva de skal gjøre hvis uhellet er ute? Øver vi nok?

På dette halvdagsseminaret får du både kunnskap om risiko og beredskap, og praktiske eksempler på hvordan din organisasjon kan øke driftssikkerheten innen IKT. Torgeir Broen ved Forsvarets forskningsinstitutt innleder om dagens og morgendagens cybertrusselbilde. Er det offentlige gode på informasjonssikkerhet? Trond Sundby i Bærum kommune innleder om et digitalt angrep mot kommunen, Terje Jensen snakker om hvorfor Moss kommune har valgt en nettskyløsning for deler av sine IT-tjenester og Lisbet Nederberg forteller om Skedsmo kommunes katastrofe og beredskapsløsning. Bjørn T Bakken fra Forsvarets høyskole spør hvordan det står til med risikoerkjennelsen og Roberto Söderhäll fra Coromatic og Petter Markhede fra Combitech gir oss en nøkkel til bedre krisehåndtering.
Seminaret er kostnadsfritt for deltakerne, da det delfinansieres av Interreg Sverige-Norge.

Les mer om seminaret

 Invitasjon og program

24-25 oktober: Svensk-norsk erfarenhetskonferens i Karlstad om Internet och Säkerhet

Prosjektleder for den svenske delen av ISIS-prosjektet, Mikael Lundström, beskriver konferansen i Karlstad slik;

“Hur arbetar svenska och norska försvaret, IT-företag, myndigheter och forskare med säkerhet i allmänhet och IT-säkerhet i synnerhet? Det kommer att diskuteras på den svensk-norska erfarenhetskonferensen ”Internet och Säkerhet” som hålls 24-25 oktober i Karlstad. Konferensen arrangeras av ISIS-projektet i samarbete med projektnätverket för digital agenda i Östersjöregionen Digital Agenda BSR (DA BSR) som drivs av bland annat Länsstyrelsen Värmland.
Tillsammans har vi lyckats få ledande aktörer inom området att delta på konferensen för att presentera sina verksamheter och erfarenheter – och därigenom lära av varandra över nationsgränsen”.

NorSIS deltar på konferansen med live demo og foredrag om informasjonssikkerhet.

Les mer om seminaret

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.