Norsk landbruk, Big Data og IoT


Også bøndene er godt i gang med å benytte ny teknologi i sin virksomhet.

Allerede på 90-tallet begynte de første å benytte GPS til presisjonsstyring. Yara har i flere å nå tilbydd en Nitrogen-sensor som leser klorofyllnivået i plantene, slik at det kan gjødsles riktig mengde i forhold til det enkelte analyserte felt. Her er det mye å spare, både i redusert behov for innsatsmidler, men også i et miljøperspektiv.

Store leverandører som John Deere har i mange år tilbydd sin skyløsning der du kan lagre dine feltdata for å gjenbruke dette fra jordarbeiding og såing til høsting, år etter år.

Risikovurdering

Erfaringsmessig opplever alle bransjer svindelforsøk, datainnbrudd og tap av informasjon og anseelse.

Norsk landbruk har så langt stort sett vært forskånet fra dette. Vi ser nå et økende fokus på presisjonslandbruk, stadig flere enheter tilknyttet nettet og lagring av virksomhetskritisk informasjon i skytjenester utenfor norsk jurisdiksjon. Det benyttes minnepenner og IPads for å flytte data fra enhet til enhet.

NorSIS anbefaler

  • Gjennomfør en risikoanalyse. Les mer om dette i vår veiledning.
    • Hvilke konsekvenser vil det ha om din informasjon kommer på avveier?
    • Hvilke konsekvenser vil det ha om din informasjon forsvinner?
  • Ta jevnlig sikkerhetskopi av informasjon og data du er avhengig av. Les mer om dette i vår veiledning.

Les mer

Digi: Nå skal jordbruket digitaliseres

NorSIS veiledning, Sikkerhetskopiering

NorSIS veiledning, eksempel på risikoanalyse

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.