NorSIS søker ny administrerende direktør


Norge er et kunnskapsdrevet land styrt av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vår fremtid og vår velferd er derfor i økende grad avhengig av at vi klarer å utvikle og vedlikeholde en høy grad av informasjonssikkerhet i samfunnet. Like viktig er en gjennomgående forståelse for og erkjennelse av trusler og sårbarheter.  Denne forståelsen må vi ha i våre virksomheter i privat og offentlig sektor, store som små, og blant våre innbyggere.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er opprettet av regjeringen for å styrke informasjonssikkerheten og gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknologien i samfunnet mindre sårbar. I forlengelsen av dette drifter NorSIS også slettmeg.no, idtyveri.info og sikkert.no.

NorSIS’ administrerende direktør går over i en ny lederjobb. Derfor søker vi en initiativrik og handlekraftig leder som kan videreutvikle NorSIS’ strategi, rolle og posisjon. Vedkommende vil ha en offentlig rolle, og må kunne opptre med tydelighet og troverdighet i media.

Vi søker en kandidat med gode samarbeidsegenskaper som evner å bygge relasjoner til politiske myndigheter, andre offentlige organer og NorSIS’ målgrupper. Erfaring fra eller interesse for å opptre i media er en forutsetning for å fylle stillingen. Det kreves gode lederegenskaper, stor fleksibilitet, strategiske egenskaper og evne til å motivere dyktige ansatte.

Kandidater med utdannelse på mastergradsnivå vil bli foretrukket. God kjennskap til teknologi og informasjonssikkerhet vil bli tillagt vekt.

Arbeidssted er Gjøvik, men mye aktivitet foregår i Oslo, og reising må påregnes.

NorSIS rapporterer faglig og økonomisk til Justis- og beredskapsdepartementet. Administrerende direktør rapporterer til NorSIS’ styre.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Kontakt styreleder Morten Irgens (tlf 46541941, morten.irgens@hig.no) for spørsmål om stillingen.
Søknad og CV sendes til stilling@norsis.no

Søknadsfrist 20. august 2014