NorSIS søker ny administrerende direktør


Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er et uavhengig ekspertorgan innen informasjonssikkerhet som gir råd om trygg bruk av internett til innbyggerne, norske SMB-bedrifter og myndigheter.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppens hverdag gjennom å:

 • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
 • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledning
 • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

For å oppnå sitt samfunnsoppdrag har NorSIS i dag fire hovedprodukter: Nettvett.no, Slettmeg.no, Nasjonal sikkerhetsmåned og Security Divas. NorSIS delfinansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.

NorSIS er i dag en organisasjon med 10 ansatte i tillegg til noen deltidsansatte studenter. Hovedkontoret er lokalisert på Gjøvik, men viktige deler av rollen må også løses med utgangspunkt i Oslo, hvor foreningen også har kontorplass.

Adm. direktør har totalansvaret for å lede NorSIS både strategisk og operativt i henhold til departementets tildelingsbrev, organisasjonens vedtekter og styrets mål og forventninger.

Sentrale ansvarsområder

 • I samarbeid med styret skal adm. direktør fastsette virksomhetens mål, budsjetter og strategier, for deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse for å innfri disse
 • Ta alle beslutninger og inngå alle avtaler knyttet til den daglige driften iht. fullmakter fra styret
 • Lede og disponere virksomhetens ressurser på en slik måte at NorSIS’ budsjetter og øvrige mål nås, og slik at virksomheten kan vise til kontinuerlig forbedring
 • Samarbeide tett med Justis- og beredskapsdepartementet og påse at rapportering og ansvar innfris
 • Ivareta et godt arbeidsmiljø i NorSIS, samt arbeide med planmessig utvikling av alle medarbeidere for å nå bedriftens mål
 • Videreutvikle NorSIS sin rolle som en moderne arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Holde kontakt og utvikle samarbeidet med virksomhetens medlemmer, kunder, leverandører, partnere og offentlige myndigheter
 • Utvikle NorSIS’ muligheter for å innfri sitt samfunnsoppdrag gjennom tett samarbeid med bestående og utvikle nye partnere
 • Være den viktigste talspersonen til NorSIS både i media og i andre naturlige fora, samtidig som øvrig kompetanse i organisasjonen brukes på en best mulig måte

Vi søker en trygg, tydelig og troverdig leder med solid erfaring fra ledelse, gjerne fra kompetansebedrifter. Det er videre viktig at den nye lederen har god overordnet kunnskap om informasjonssikkerhet og ideelt vært ansvarlig for gjennomføring av et eller flere komplekse sikkerhetsprosjekter. Det er en fordel om den nye lederen har erfaring med media og det politiske landskapet.

Videre ser vi etter en leder med gode samarbeidsegenskaper og som er en relasjonssterk nettverksbygger. Du må være en leder som evner å utnytte den brede kompetansen i organisasjonen på en slik måte at NorSIS fremstår enda tydeligere i markedet med sitt samfunnsoppdrag. Du er trygg, troverdig, offensiv og ambisiøs.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Trygve Langholm, tlf. 916 46 468. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 17. juni 2020. Vi behandler søknader fortløpende.