NorSIS Sikkerhetstoppmøter 2016


Attraktiv arena for erfaringsutveksling innen informasjonssikkerhet.

Sikkerhetstoppmøtene er en attraktiv arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging for ledere og nøkkelpersoner innen informasjonssikkerhet. NorSIS arrangerer tre møter hvert år, og hvert møte har et aktuelt tema som belyses nærmere.

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling mellom møtedeltakerne. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Møtene gjennomføres i Oslo.

Sikkerhetstoppmøtet er en lukket gruppe og deltakelse skjer basert på invitasjon.

Dersom du ønsker å motta invitasjon til sikkerhetstoppmøtene kan du sende en forespørsel til NorSIS ved:

Bjarte Malmedal

Epost: bjarte@norsis.no

Mobil: 99 09 48 38.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.