Delta i sikkerhetsundersøkelse


PwC gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse for å kartlegge omfanget av cyberrelatert kriminalitet

NorSIS oppfordrer sikkerhetsinteresserte til å bidra med innsikt og erfaring fra egen virksomhet for å gjøre datagrunnlaget fra undersøkelsen best mulig. Vi vil også samarbeide med PwC om fortolkning og presentasjon av resultatene fra undersøkelsen.

Den ferdige rapporten vil bli publisert på NorSIS sine nettsider.

Ta undersøkelsen her: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_b0Y70BHHxk3nSbX?Q_Language=NO&Country=Norge