NorSIS presenterte på ENISA sin kick-off i Brussel


Nasjonal sikkerhetsmåned er en viktig del av EUs sikkerhetsstrategi for å øke folks bevissthet om den viktige rollen hver enkelt av oss kan spille i det å bidra til økt sikkerhet på nett.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres hver oktober av European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) , med EU-kommisjonen i ryggen og over 300 partnere fordelt over Europa. Alt fra regjeringer, myndighetsorganer, universiteter, tankesmier, bedrifter, frivillige organisasjoner og yrkesorganisasjoner fra hele Europa deltar. I Norge er det NorSIS som har ansvar for å koordinere Nasjonal sikkerhetsmåned, og som sammen med norske samarbeidspartnere sørger for at oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned.

Nytt for i år er at ENISA har inngått et samarbeid med Europol, den europeiske Cybercrime Centre (EC3) og European Banking Federation for å øke bevisstheten om både ”mobile malware” og bankenes sikkerhetsarbeid.

I forbindelse med kick – off i Brussel for Nasjonal sikkerhetsmåned fremhevet Executive Director i ENSIA, Prof Udo Helmbrecht følgende:

  • “Økt digitalisering av samfunnet understreker behovet for at alle borgere må være klar over at de digitale omgivelsene også krever en bevissthet om behovet for Nasjonal sikkerhetsmåned. Den europeiske Nasjonal sikkerhetsmåned bringer sammen land, samfunn, sikkerhetseksperter, bedrifter og forbrukere for å øke bevisstheten om og dele kunnskap om hvordan bruke nettet tryggest mulig. Sikkerhet på nett er et felles ansvar og vi bør alle følge rådet ”Stopp. Tenk. Klikk”.

Fungerende direktør i NorSIS, Peggy S. Heie var tilstede under årets kick-off i Brussel og presenterte for ENISA status for Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge. Det som ble spesielt lagt merke til i år var NorSIS sin nye rapport om ”den norske informasjonssikkerhetskulturen”. Flere deltakere, organisasjoner og land har fått undersøkelsen på engelsk og rapporten blir lagt merke til og vil i tiden fremover få mer internasjonal oppfølging.

  •  “I år kunne NorSIS som eneste aktør i Europa presentere vår nye og unike rapport om ”den norske informasjonssikkerhetskulturen”. Dette i tillegg til at vi legger føringer for nytenking og nytt innhold til Nasjonal sikkerhetsmåned, gjør at vi er en av aktørene som det blir lyttet til. Det er vi enormt stolte av – men det ville ikke være mulig uten støtte fra alle våre samarbeidspartnere – både offentlig og private som har støttet oss underveis, sier en engasjert fungerende Direktør, Peggy S. Heie.

Og hun fortsetter – ”NorSIS har med leveranse av rapporten om ”den norske informasjonssikkerhetskulturen” vist at vi har utviklet oss i riktig retning og skal fortsette å levere mer av ny kunnskap, analyser og rapporter som har betydning ikke bare for informasjonssikkerhetsarbeidet i Norge – men også internasjonalt”.

 

Les mer her:

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

CyberSecurity Month