NorSIS overleverer “Trusler og Trender 2016”


Statssekretær Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet fikk i dag "Trusler og Trender 2016"

 

NorSIS har i dag overlevert sin rapport “Trusler og Trender 2016” til statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten peker på store utfordringer som både enkeltpersoner og samfunn må forholde seg til.

Cg9-y1xWIAAf4Zp.jpg-large

 

I forbindelse med overleveringen av rapporten hos Justis- og beredskapsdepartementet, la adm.dir Roger Johnsen i NorSIS vekt på følgende:

Ved Norsk senter for informasjonssikring mottok vi i 2015 omtrent 10.000 henvendelser fra norske innbyggere, næringslivet og myndighetene. I tillegg var det over 400.000 som brukte hjelpesidene våre. De fleste for å få hjelp etter at de hadde vært utsatt for krenkelser eller kriminalitet på nettet. Samt mange spørsmål om hva som er godt nettvett og hvordan de kan kan bruke facebook og andre sosiale medier trygt.

For NorSIS har det derfor vært viktig å lage en rapport med innbyggernes perspektiv. I Trusler og trender 2016 fokuseres det på 4 funn:

For det første; at samfunnet og kriminaliteten digitaliseres svært raskt. Norge er nå det 5. mest digitaliserte landet i verden – og 96% av oss bruker internett. I løpet av 2016 vil vi for alvor se at grensene mellom internett og den fysiske verden viskes ut. Noe som skaper muligheter for utvikling og økonomisk vekst – og ikke minst for ny kriminalitet.

For det andre; at kriminaliteten på nettet endrer seg. Datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner har blitt teknisk sikrere, men kriminaliteten på nett vokser. Nettkriminalitet er nå den tredje mest vanlige formen for kriminalitet i Norge. Årlig koster den samfunnet omtrent 19 milliarder kroner.

Etter hvert som hacking har blitt vanskeligere, ser vi stadig mer at kriminelle bruker manipulerende metoder kynisk – for å lure oss til å gi fra oss penger, informasjon eller til å gjøre ting vi ellers ikke ville ha gjort. ID-tyveri er en viktig del av dette bildet. Våre undersøkelser viser at mer enn 150 000 nordmenn oppgir at deres identitet har blitt misbrukt til ulovlige formål de to siste årene. Flere av disse tilfellene har medført million-kostnader og langvarig frykt for hva de kriminelle kan bruke identiteten deres til.

Som en del av dette bildet har falsk informasjon, falske nettsider og bedragere som utgir seg for å være noen vi kan stole på, blitt hverdagen på nettet. Vi vet også at man ikke trenger å være naiv og uforsiktig for å falle for direktør-svindel, dating-svindel og andre former for nettsvindel. Denne kriminaliteten er internasjonal, organisert og utspekulert. Du trenger heller ikke å være ekstra sårbar for å bli lurt. Det er nok at du bruker nettet.

For det tredje; at krenkelser på nett og nettvold øker. I løpet av to år har antall henvendelser til slettmeg.no økt med 30%. Spenningsforholdet mellom rettet til å ytre seg fritt – og retten til vern mot krenkelser og forfølgelse har kanskje aldri vært så viktig å ta tak i som nå.

For det fjerde mener vi å se; at enkelte skyver ansvaret fra seg; Flere ofre for nettkriminalitet forklarer oss at de ble avvist hos politiet, med begrunnelser om at; – slike saker er umulig å oppklare, – pengene er uansett tapt og – at du må være mer forsiktig på nettet heretter. Folkets tillit til at politiet kan gjøre noe er lav – og det er kun 13% av de som rammes av nettbasert kriminalitet som anmelder forholdet.

Digitaliseringen er avhengig av at sikkerheten er godt ivaretatt. Men flere universiteter tilbyr avanserte studier uten en eneste time i datasikkerhet. – Grunnlaget for våre holdninger og atferd legges i ung alder. Like vel forklarer skolene at de ikke oppdager nettmobbing – og mange foreldre overlater fortsatt barna til seg selv på nettet. Samtidig ser vi flere lyspunkt, men kompetansen er mangelfull og effekten blir dertil begrenset.

Vår anbefaling er samarbeid og åpenhet. Samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor. Åpenhet om nettkriminalitet, – slik at alle får mulighet til å forberede seg og bidra i å få på plass de gode løsningene. – For å sikre at vi alle kan bruke nettet trygt, er det viktig at politiet nå bygger vilje og evne til å håndtere den økende kriminaliteten vi ser på nettet. På den positive siden vil NorSIS trekke fram Oslo politidistrikt og Kripos som begynner å få på plass kompetente miljø. Men evnen til å møte publikum må bli bedre i hele landet.

Les rapporten her.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet om overrekkelsen her.