NorSIS oppsummerer 2020: Økt etterspørsel etter informasjon om trygg nettbruk


Da Norge delvis stengte ned for et år siden, økte nordmenns behov for digitale løsninger dramatisk, både på jobb og hjemme. Det samme gjorde behovet for å få råd og tips i en ny og enda mer digital hverdag. Det har NorSIS merket svært godt.

 

– De kriminelle var raskt ute med å utnytte annerledesheten og usikkerheten som pandemien skapte. I løpet av kort tid kom det bølger av digitale svindelforsøk mot både befolkningen og virksomhetene. For NorSIS har det ført til en kraftig økning i både pressehenvendelser og bruk av vårt veiledningsmateriell. Det har vært et stort behov for forståelig og nøytral kunnskap om trygg nettbruk, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars Henrik Gundersen.

 

Karoline Tømte

2020 i tall

I NorSIS sin årsrapport for 2020 går det tydelig frem at behovet for informasjon og kunnskap om digital sikkerhet var spesielt stort i annerledesåret 2020.

 • 791 843 brukere på våre nettjenester
 • 1 672 248 sidevisninger på våre nettjenester
 • 16 625 følgere på våre Facebook-sider
 • 349 265 antall visninger av filmer
 • 6110 saker løst gjennom slettmeg.no og andre henvendelser
 • 22 821 antall kursleksjoner fullført
 • 205 927 antall ansatte mottok opplæringspakke
 • Medieomtalen av NorSIS økte med hele 31 prosent. Det betyr at i snitt ble NorSIS råd eller tips nevnt mer enn 5 ganger daglig i norske medier.
 • Trafikken på nettvett.no, hvor NorSIS deler råd og tips om trygg nettbruk, har økt med hele 27 prosent sammenlignet med 2019.
 • Under Nasjonal sikkerhetsmåned 2020 bestilte 672 virksomheter med til sammen 205 927 ansatte en digital opplæringspakke i informasjonssikkerhet. Av disse var 530 små eller mellomstore virksomheter med færre enn 100 ansatte.
 • NorSIS publiserte fem nye gratiskurs på nettvett.no. Fire av kursene var et samarbeid med Innlandet fylke, rettet mot hhv lærere, foreldre og elever. Det siste kurset ble lansert i april, og gir raks innføring i digital sikkerhet for hjemmekontoret.

Engasjerende, relevant, enkelt og troverdig

– I 2020 satset vi også mer på å formidle råd og tips ved hjelp av video. I oktober lanserte vi videoportalen Secflix. Der finnes det nå over 50 korte filmer om informasjonssikkerhet, produsert av oss NorSIS og våre samarbeidspartnere. Allerede den første dagen hadde videoene over 53 000 visninger, sier Gundersen.

Nå er NorSIS i full gang med et strategiarbeid som skal gjøre at de kan tilby enda bedre tjenester til sine målgrupper, som primært er små- og mellomstore bedrifter, kommunene og befolkningen for øvrig. Hele tiden skal tjenestene være både engasjerende, relevante, troverdige og tilpasset de forskjellige målgruppenes behov.

Nøytrale og uavhengige nettvettråd viktigere enn noensinne

– Lyndigitaliseringen av Norge gjør at vi er mer relevante enn noensinne. Når skole, jobb og en rekke sosiale funksjoner blir flyttet hjem og på nett, er den grunnleggende sikkerhetskompetansen hver og en har desto viktigere. Som en uavhengig og nøytral aktør skal vi samarbeide tett med private og offentlige aktører for å dekke dette svært viktige behovet med forståelige og faglige begrunnede råd og tips, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars Henrik Gundersen.

 

Les hele årsrapporten.