NorSIS og NSR inngår samarbeidsavtale


Samarbeidsavtale mellom NorSIS og NSR.
– felles innsats for å øke kunnskapen om IKT- hendelser i næringslivet.

Norsk senter for informasjonssikring ( NorSIS ) har inngått en samarbeidsavtale med Næringslivets Sikkerhetsråd ( NSR ).

Samarbeidet omfatter informasjonsdeling mellom partene for å øke og styrke evnen til å håndtere cyberhendelser i fellesskap, samt øke bevisstgjøringen om cybertrusler overfor næringslivet i Norge.

NSR har skrevet en samarbeidsavtale med NorSIS, fordi vi anser dette som viktig for en felles innsats om økt kunnskap om IKT sårbarheter for næringslivet.
Et samarbeid gir rom for muligheter til å nå ut med felles budskap og kunnskap til nye sektorer og virksomheter, – sier direktør Jack Fischer Eriksen i NSR.

NorSIS har hatt et etablert samarbeidet med NSR i forbindelse med f. eks Mørketallsundersøkelsen, men ser det som viktig å få et enda tettere samarbeid med NSR fremover.
NorSIS ser på samarbeidet med NSR som svært viktig i det å dele kunnskap som kan bidra til å gjøre næringslivet mer robust overfor et stadig mer krevende trusselbilde. Vi vil benytte våre ulike etablerte arenaer til å øke bevisstgjøringen om cybertrusler slik at næringslivet kan bli enda flinkere til å forebygge, avdekke og håndtere, sier direktør Roger Johnsen i NorSIS.

NSR deltar også på årets Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober.

Les mer om NSR her

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.