NorSIS måler informasjonssikkerhetskultur


NorSIS gjennomfører et prosjekt for måling av informasjonssikkerhetskultur

Vi omgir oss med teknologi både hjemme og på jobb, men tar vi i bruk teknologien på en sikker måte? Våre holdninger til, kunnskap om og atferd innen informasjonssikkerhet har stor betydning for hvor trygg vår digitale hverdag er. For å bli tryggere, trenger vi mer kunnskap. Prosjektet skal kartlegge informasjonssikkerhetskulturen i befolkningen slik at vi kan finne ut mer om hvordan vår “digitale trygghet” påvirker digitaliseringen i det offentlige og i næringslivet.

NorSIS utvikler måleindikatorene, altså hva som skal måles, og en metode for å analysere denne informasjonen. Under sikkerhetsmåneden i år gjennomfører vi en rekke pilotmålinger sammen med noen utvalgte partnere. Erfaringene fra sikkerhetsmåneden skal vi bruke til å kvalitetssikre arbeidet i prosjektet, før vi går i gang med hovedmålingene over nyttår.

Vi gleder oss til å se resultater av dette arbeidet, og vi vet at samarbeidspartnerne ser frem til å lære mer om informasjonssikkerhetskulturen i sin virksomhet.

NorSIS vil publisere viktige funn i tiden fremover.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.