Dyrekjøpt læring og politiske planer for digital sikkerhet på agendaen under Arendalsuka


Vi inviterer til to arrangementer under årets Arendalsuke sammen med SMB Norge. Først en panelsamtale der blant annet to ofre i samme verdikjede forteller deg hva de har lært av å rammes av et cyberangrep. Etterpå utfordrer vi distrikts- og digitaliseringsministeren og stortingsrepresentanter fra Ap og Frp på om om staten også bør gjøre mer for å forebygge dataangrep, ikke bare jobbe med å avdekke angrep og gjenoppretting i ettertid.

Målgruppe for arrangementene: små og mellomstore bedrifter og andre som er interesserte i digital sikkerhet.

Under cyberangrep – hva skjedde og hva har vi lært?

Tid: tirsdag 17.8 kl 15.30
Sted: Steenhuset, Arendal

I det første arrangementet tar vi for oss dataangrep. Hvem rammes egentlig av slike angrep, hvordan oppleves det og hva skjer? Men enda viktigere, hva kan du og din bedrift lære av dem som har opplevd dette?
Vi har invitert Ann Kristin Ytreberg leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn, Jarle Holtet-Lid, leder regioner i Tieto Evry, Vebjørn Søndersrød, partner i Advokatfirmaet Ræder og Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS for å fortelle om sin erfaring og gi deg gode råd. Ordstyrer for samtalen er Atle Thorstensen, Regionansvarlig i SMB Norge.

Les mer om arrangementet i programmet for Arendalsuka

Bør regjeringen ta mer ansvar for datasikkerheten og beredskapen i offentlig og privat sektor?

Tid: tirsdag 17.8 kl 16.15
Sted: Steenhuset, Arendal

Vi har invitert distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen, Maria Aasen-Svendsrud (Ap), stortingsrepresentant og første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen Helge Andre Njåstad (Frp) og partner i Otte Torgeir Waterhouse for å diskutere politikernes rolle i å sørge for datasikkerheten i samfunnet. Samtalen ledes av vår administerende direktør, Lars Henrik Gundersen.
Til tross for at regjeringen har utarbeidet en rekke strategier for god og sikker digitalisering av samfunnet, skjer det stadig datainnbrudd og andre sikkerhetshendelser i forvaltningen og kommunene som får konsekvenser, både for innbyggerne og samfunnet ellers. Gjør politikerne nok for å sørge for datasikkerheten og beredskapen i samfunnet?

Les mer om arrangementet i programmet for Arendalsuka