NorSIS gratulerer Emilie Enger Mehl med rollen som justis- og beredskapsminister


NorSIS gratulerer Emilie Enger Mehl med den viktige posten som statsråd for Justis- og beredskapsdepartementet. Vi ønsker lykke til med de kommende oppgavene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med departementet.

NorSIS har høye forventninger til at arbeidet med forebyggende digital sikkerhet for innbyggere og virksomheter prioriteres. I vårt digitale samfunn må vi ha sikkerhet i alt vi gjør, og grunnleggende kunnskap hos den enkelte innbygger og ansatte er avgjørende for å møte et stadig mer komplekst trusselbilde.

-Innbyggere og virksomheter må kunne ha samme forventinger til veiledning, råd og støtte i det digitale rom som for hendelser man opplever i det fysiske rom. Vi i NorSIS gleder oss til å levere innsikt til den nye statsråden, og er klare for å påta oss nye oppdrag til det beste for samfunnet, sier Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS.