NorSIS er en av 11 cyberforsvarerne som får Sønstebyprisen 2021


Årets pris går til «Sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere» for sitt samarbeid og sin samlede innsats for å forsvare demokratiet og våre demokratiske institusjoner. – Jeg er både stolt og ydmyk over at NorSIS er en av prismottagerne, sier vår administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen.

Hovedformålet med prisen er å hedre «den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

– Å motta denne prisen er både motiverende og viktig for oss som jobber med dette hver dag, sier Lars-Henrik. Jeg vil spesielt takke våre medarbeidere og samarbeidspartnere som jobber for å beskytte samfunnet mot kriminalitet og negative krefter, i tråd med Gunnar Sønstebys visjon. Gjennom denne tildelingen anerkjenner Sønstebyfondet hvor viktig arbeidet med cybersikkerhet faktisk er i dagens samfunn, sier han.

– At samarbeidet mellom oss som jobber med dette også trekkes frem i begrunnelsen for utdelingen, setter vi også stor pris på. Å sikre at Norge og nordmenn både er best mulig forberedt på, og i stand til å håndtere et økende antall cyberangrep er en stor oppgave som krever bred innsats på mange arenaer, avslutter Gundersen.

Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen 2021 til administerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av de 11 cybersikkerhtesaktørene som får årets pris.

 

Prisen deles ut av Gunnar Sønstebys Minnefond. Her leser du mer om prisen, hvem som har fått den tidligere og fondet. 

NorSIS mottar prisen sammen med:

FHS/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, CSS og NORMA CYBER.

Les også hva Sønstebyfondet skriver om årets prisvinnere