NorSIS’ årlige sikkerhetskulturrapport


Hele tre av ti nordmenn har ikke tillit til at myndighetene sikrer deres personopplysninger på en skikkelig måte. Mange forbinder også bruk av offentlige tjenester og nettbank med høy risiko. Det kommer frem i vår årlige kartlegging av sikkerhetskulturen i Norge. Kartleggingen er gjennomført med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Mindre tillit til offentlige tjenester, nettbank og bruk av betalingskort: Ifølge rapporten er det bare 13 prosent av alle nordmenn som forbandt det å bruke offentlige tjenester på nett med høy risiko i 2015. Nå, fire år etter, oppgir hele 23 prosent av nordmenn at de utsetter seg for høy risiko ved bruk av slike tjenester. Sammenlignet med 2015 har også antall nordmenn som opplever ganske stor eller svært stor risiko ved å bruke nettbank doblet seg fra 10 til 21 prosent. Sammenlignet med fjoråret er imidlertid risikofrykten uendret. Risiko knyttet til bruk av bank- eller kredittkort på nett har på sin side økt noe det siste året (fra 33 til 36 prosent).

 

Flere forbinder internett med risiko: – Rapporten viser at befolkningen generelt opplever internettbruk som mer risikofylt enn tidligere. Hele tre av fire spurte mener de utsetter seg for risiko når de er på nett. Samtidig er det færre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal beskytte seg mot trusler på nett. Dette må myndighetene, NorSIS og sikkerhetsmiljøet forøvrig ta tak i. Tillitstapet og en påfølgende digital nedkjøling kan koste Norge som samfunn mye, sier Kjærem.

 

Passord oppleves som den største risikoen: Å dele passord med andre eller å bruke samme passord på flere nettjenester er det nordmenn selv mener er mest risikofylt i det digitale rom. Samtidig har andelen som har ulike passord til forskjellige tjenester sunket fra 55 prosent i 2015 til 46 prosent i 2019. – Det er et stort paradoks at økt frykt ikke fører til at vi iverksetter tiltak som faktisk kan redusere risikoen. Samtidig er det ting i årets rapport som tyder på at nordmenn er på riktig vei når det gjelder passord. Bruken av såkalt totrinnsverifisering er et av de aller viktigste sikkerhetstiltakene den enkelte kan gjøre, og den er økende, sier Kjærem.

 

Mindre bekymret for stor e-postrisiko: Samtidig er mindre enn en av fire nordmenn ifølge NorSIS-rapporten enige i at det er svært stor eller stor risiko forbundet med bruk av e-post. Dette bekymrer den erfarne sikkerhetseksperten. – Det er anslått at hele ni av ti svindelforsøk eller dataangrep skjer på denne måten, og Norge har vært blant de landene i verden hvor denne type angrep har vært vanligst. Holdninger som dette viser at mange har behov for opplæring for best å kunne vurdere hva som faktisk er forbundet med høy risiko på nett og hva som ikke er så risikofylt, sier seniorrådgiver i NorSIS, Ivar Kjærem.

 

Dette mener nordmenn er mest risikofylt på nett:

  1. Dele passord med andre: 78 %
  2. Bruke samme passord på flere nettjenester: 61 %
  3. Ikke ta sikkerhetskopi: 56 %
  4. Nettgambling: 45 %
  5. Bruke sosiale medier: 40 %
  6. Bruke bank- eller kredittkort på nett: 36 %
  7. Bruke e-post: 23 %
  8. Bruke offentlige tjenester på nett: 23 %
  9. Bruke nettbank: 21%