Er du Norges beste sikkerhetsekspert?


Har du det som skal til for å bli kåret til Norges beste sikkerhetsekspert og vinne tittelen "Master of Cyber Securirty 2018" og 20.000 kroner?

I samarbeid digi.no, Evry og HackCon er NorSIS med og arrangerer den årlige konkurransen for kåre Norges beste sikkerhetsekspert! På den nasjonale cybersikkerhetskonferansen HackCon den 15. februar 2018 kåres Norges cyber sikkerhetsekspert – Master of Cyber Security 2018!

Responsen har vært meget bra og over all forventing. Det er pr søndag 17. desember 655 deltagere på del 1 av konkurransen. Det som er forskjell mellom denne og forrige konkurransen er at kompetansenivået på deltagerne er langt høyre nå enn forrige gang. F.eks. ligger nå 221 personer helt i toppen, og det skiller bare 3 rette svar mellom personene! Så dette blir spennende!

På mandag 18.12. kl 10.00 starter del 2 av konkurransen. Husk på at all delkonkurransene vil være åpne til 10. feberuar 2018.

Du melder deg på konkurransen her: https://hackcon.org/mcs/master-of-cyber-security.
Du kan gå direkte til del 2 av konkurransen her: https://quizwiz.no/q/3551

Vi ønsker å gi en anerkjennelse til alle som presterer på et høyt nivå, og oppfordrer så mange som mulig til å teste sine kunnskaper. Dette blir en åpen konkurranse mellom sikkerhetsinteresserte i private og offentlige virksomheter, så vel som studenter og lærere – utfordre dine venner, kollega og samarbeidspartnere til å ta utfordringen!

Vi i NorSIS ønsker alle lykke til!

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.