Er Norge Sikkert NOK?


Digitaliseringen går stadig fortere og omfatter alt og alle. Derfor er «sikkerhet» en grunnstein for å sikre fortsatt verdiskapning og et robust digitalt samfunn. En viktig betingelse for at digitaliseringen skal lykkes er at vi føler oss trygge i det digitale rom. Da må vi ha ledere som tar ansvar for informasjonssikkerheten i egen bedrift og for de tjenestene som utvikles. Vi trenger at flere unge utdanner seg innenfor IT og informasjonssikkerhet, og vi har et stort behov for at barn og unge får en god digital oppdragelse. Det vil lønne seg å satse på informasjonssikkerhet! Vi har alle et ansvar og alle bør bidra inn i vårt digitale fellesskap uansett størrelse, bransje og lokasjon. Jo flere som bidrar til å nå målet om en sikker fremtid, jo vanskeligere blir det for de kriminelle som står utenfor. Dette setter vi fokus på under Sikkert NOK i Oslo og Gjøvik.

Sikker digital fremtid – et lederansvar 

Cybersikkerhet er selve grunnsteinen for å lykkes med digitalisering, og det er ledernes ansvar at digitalisering og cybersikkerhet går hånd i hånd. Men hvordan håndtere digitaliseringsledelse og sikkerhet i egen virksomhet og dermed også bidra til et mer robust og trygt digitalt samfunn?

I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober inviterer KPMG og NorSIS til SikkertNOK-konferansen i Oslo 24. oktober, en viktig møteplass for kompetansedeling, erfaringsutveksling og diskusjoner om digital fremtid og cybersikkerhet.

Er du virksomhetsleder og jobber med digitalisering, forretningsutvikling, IT, informasjonssikkerhet eller risikostyring? Eller er du toppleder eller styremedlem og trenger mer kunnskap om digitalisering og cybertrusler? I så fall bør du få med deg årets SikkertNOK-konferanse!

Les mer om Sikkert NOK Oslo og finn lenke til påmelding her.

Sikker digital fremtid – med utdanning

Sikkert NOK på Gjøvik 26. oktober, runder av årets sikkerhetsmåned med en konferanse rettet mot studenter og andre som er opptatt av utdanning innen informasjonssikkerhet.

Norges teknisk -og naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vertskap for konferansen i godt samarbeid med Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS). NTNU har med sine aktiviteter i Gjøvik og Trondheim etablert seg som en av Europas største leverandører av utdanning og forskning innen informasjonssikkerhet.

Tema for årets konferanse på Gjøvik er utdanning innen cybersikkerhet, en essensiell utfordring i møte med de bieffektene som digitaliseringen av samfunnet fører med seg.

Les mer om Sikkert NOK Gjøvik og finn lenke til påmelding her.