Norge på 3. plass i global cybersikkerhets-index


ITU har publisert sin Global Cybersecurity Index 2017, og Norge kommer svært godt ut, og rangerer som nummer tre i Europa.

International Telecommunications Union (ITU) er FNs organ for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. ITU ser på disse teknologiene som drivere for sosial og økonomisk utvikling, og mener at informasjonssikkerhet er en naturlig del av den teknologiske utviklingen.

Global Cybersecurity Index (GCI) ble først publisert i 2014, og har som mål å fremme en global informasjonssikkerhetskultur som en del av den teknologiske utviklingen.

Rapporten er bygget opp rundt et rammeverk som ser på fem hovedområder:

  • Legal
  • Technical
  • Organizational
  • Capacity Building
  • Cooperation

Under disse er det en rekke underordnede områder. Hver nasjon bidrar med et datagrunnlag for de fem hovedområdene, og det dannes en index basert på dette.

Norge gjør det svært godt i denne undersøkelsen, og blir rangert som nummer 3 i Europa. ITU skriver:

Norway is ranked third in Europe with its highest score in the legal pillar. Apart from laws dealing with cybersecurity, Norway has also conducted research on its cybersecurity culture including surveying citizens about the degree to which they will accept monitoring of their online actvities.

Globalt blir Norge rangert som nummer 11.

Les hele rapporten her: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf

Dette svært gode resultatet kommer som en følge av det samlede arbeidet som Norge gjør på dette feltet. Det viser at Norge har kommet svært langt, og at både lovgivere, myndigheter, næringslivet og sikkerhets-aktørene arbeider for det samme målet: At det skal være trygt å bruke nettet for alle i Norge.

For NorSIS sin del er vi selvsagt svært stolt over at vår metodikk og studie om digital sikkerhetskultur er trukket frem som en del av grunnlaget for deres vurdering av Norge.

Well done everyone!