Norge får fast representant ved CCDCoE


Norge er fra juni 2019 fast representert ved NATOs Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn.

Digitale angrep kjenner ingen landegrenser. Slike angrep kan ramme bredt i kritisk infrastruktur og true statssikkerheten. Et tett og godt internasjonalt samarbeid med allierte og partnere er derfor viktig for den nasjonale cybersikkerheten.

Regjeringen har gjennom publisering av Nasjonal strategi for digital sikkerhet vist at område må få større fokus, og strategien peker på tiltak både innen samarbeid og kompetansebygging. Senteret i Tallinn har siden 2008 hatt fokus på forskning og utvikling innen digital sikkerhet, og med Norge er nå 25 nasjoner representert ved senteret. Oberstløytnant Gry-Mona Nordli tiltrådte stillingen ved CCDCoE nå i juni, og blir med det Norges første faste representant der. Hun vil i hovedsak arbeide med kompetanseutvikling og formidling, men vil også bidra med sin kompetanse inn i ulike cyberøvelser.

NorSIS har store forventninger til samarbeidet i Tallinn, og ønsker oblt Nordli lykke til!

 

NATO CCDCoE
Bilde: NATO CCDCoE