Norge i Europa-toppen på digitalisering


Bruken av offentlige digitale tjenester i Norge er nær dobbel så høy som i EU-landene.

Regjeringen melder via regjeringen.no, at bruken av offentlige digitale tjenester i Norge er nær dobbel så høy som i EU-landene. Dette fremkommer av en ny indeks utarbeidet av EU.

Innbyggerne skal ha enkle, tilgjengelige og gode offentlige tjenester. Målingen viser at vi er på rett vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Desi (The Digital Economy and Society Index) måler EU-landene på digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi og tjenester i samfunnet.

I følge Desi ligger kun Danmark lenger fremme enn Norge på digitalisering. Norge går frem på de fleste indikatorene og scorer høyere på digitalisering av offentlig sektor sammenliknet med fjorårets indeks.

Indeksen viser også at norske bedrifter anvender ny teknologi i større grad enn resten av Europa. Næringslivets anvendelse av for eksempel e-faktura og skytjenester ligger henholdsvis 29 og 19 prosentpoeng over EU-gjennomsnittet. Norske bedrifter bruker også netthandel i større grad enn ellers i Europa.

Næringslivet må ha høy produktivitet og lave administrative kostnader for å trygge arbeidsplasser og konkurrere internasjonalt. Smart teknologibruk er en nøkkel for å lykkes, sier Sanner.

Norge har god 4G- og bredbåndsutbredelse sammenliknet med andre land, ifølge undersøkelsen. Dekning og antall abonnement for høyhastighetsbredbånd har også økt betydelig. Norge skiller seg ut ved å ha 100 prosent husstandsdekning for 4G.

Kilde: Regjeringen.no