Nordmenn tror koronautbruddet gjør alle andre mer utsatt for nettkriminalitet


Mer enn halvparten av den norske befolkningen mener koronautbruddet har ført til at samfunnet er mer utsatt for digital risiko enn før. Bare en fjerdedel mener at de selv er mer utsatt for risiko.

Det viser en undersøkelse NorSIS har utført i forbindelse med den årlige rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur». Rapporten er den sjette i rekken og blir lagt frem til høsten.

– Det er et stort paradoks at flertallet opplever at risikoen for cyberkriminalitet og andre risikoer i samfunnet er økende, samtidig som langt færre opplever at dette er tilfelle i deres egen digitale hverdag. Det kan tyde på at vi tror vi har langt bedre kontroll enn det vi faktisk har, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Sandbekken.

For mens 55 prosent av de spurte mener at den digitale risikoen i samfunnet har økt etter koronautbruddet, oppgir bare 24 prosent at de mener dette også gjelder dem selv.

200 prosent økning i spam-e-poster

Ifølge en nylig utgitt rapport fra det multinasjonale sikkerhetsselskapet Trend Micro, økte antall spam-e-poster med hele 200 prosent fra februar til mars i år. Ifølge deres tall pågikk det mer enn 900 000 spam-kampanjer verden rundt i mars. En rekke offentlige organ, som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kripos og Økokrim har også advart mot den økte digitale risikoen på flere felter som følge av koronapandemien.

– Rapporten fra Trend Micro viser at at det pågår storstilte svindelkampanjer. Samtidig viser vår undersøkelse at det er mange som tenker at dette er noe som skjer med andre, ikke dem selv. Det er en holdning som er problematisk for den helhetlige sikkerheten og vitner om at flere mangler kunnskap om informasjonssikkerhet, sier Peggy Sandbekken.

Mer sårbare for svindel når det som er annerledes har blitt mer normalt

NorSIS har sammen med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) lansert en egen nettside hvor både virksomheter og enkeltpersoner kan få enkle og konkrete tips om hva som er de største digitale truslene akkurat nå og hvordan disse skal håndteres. Nylig lanserte de også en oversikt over pågående svindler. Oversikten er også søkbar på stikkord. Dersom du har fått en e-post eller SMS og vil sjekke om den er ekte eller ikke, kan du søke den opp der.

– Vi ser at svindlerne var raskt ute og utnyttet koronasituasjonen og usikkerheten den har skapt. En svindel avsløres gjerne av mottageren fordi den representerer noe annerledes og uventet enn det vedkommende vanligvis vil motta eller bli bedt om å gjøre. Tiden vi er inne i nå er sterkt preget av å være annerledes, og mye uventet skjer. Derfor er det større risiko for at vi ikke gjennomskuer svindel enn når vi er i en mer normal situasjon, sier Sandbekken.

Nasjonal sikkerhetsmåned viktigere enn noensinne

I år koordinerer NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned for tiende gang. Et av målene med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører et digitalt opplæringskurs blant sine ansatte i oktober. Ifølge Sandbekken har koronautbruddet trolig gjort at mange har fått øynene opp for hvor viktig det er at den enkelte ansatt får opplæring i digital sikkerhet.

Temaet for årets kampanje er: «Har du en plan?». Vi mistenker at mange virksomheter fikk kjenne på hvordan det er å ikke ha en plan da vi ble kastet inn i en ny digital hverdag med hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage, fortsetter Sandbekken.

– Kunnskap hos den enkelte ansatte gjør dem i stand til å ta flere riktige valg. Dette er viktigere enn noensinne. Mer enn halvparten av ansatte sitter på hjemmekontor, isolert fra jobbens IT-ekspertise. De må ta mange selvstendige valg i en tid med forhøyet risiko for cyberkriminalitet, sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Sandbekken. Kunnskap er også ferskvare. Det betyr at den trenger kontinuerlig påfyll for å opprettholdes. Vi ønsker derfor både nye og tidligere deltagere i sikkerhetsmåneden velkommen som deltagere i sikkerhetsmåneden 2020.

Les mer om Nasjonal sikkerhetsmåned og bestill opplæringspakker, som er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte, til din virksomhet: https://norsis.no/nsm/