Nordmenn bekymrer seg mest for cyberangrep


I en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommer det fram at det nordmenn bekymrer seg mest for er cyberangrep.

DSB har gjennomført en undersøkelse i et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18år. Undersøkelsen viser at det de fleste bekymrer seg for kan inntreffe de neste fem årene er cyberangrep på styringssystemer. Nesten 40% av de spurte sier at de er bekymret for at dette skal skje. Mange er også bekymret for terrorangrep i Norge (35%) og flom (28%).

I sin rapport sier DSB at det er variasjoner i mellom ulike undergrupper i undersøkelsen, og at kvinner gjennomgående er mer bekymret for at ulike hendelse skal inntreffe enn menn. Det varierer også mellom aldersgruppene hva de er mest bekymret for. Rapporten viser at langt de fleste ville søkt informasjon om krisesituasjoner via TV, radio og nettaviser.

DSB sin rapport finner du her.