Nordisk konferanse om cybersikkerhet


NordX arrangeres i København 12-13 februar 2019.

NordX er en cybersikkerhetskonferanse for de nordiske landene. Konferansen gjennomføres i 12-13 februar 2019 i København. Konferansen vil bringe sammen de som arbeider innen digital sikkerhet i alle sektorer og industrier for å diskutere et bredt spekter av cybersikkerhetsrelaterte temaer. Blant industriene som er representert, finner vi Olje og gass, finans, transport, helse og handel.

Agendaen inkluderer en rekke informative og interaktive sesjoner, herunder scene-intervjuer, keynotes og paneldiskusjoner, i tillegg til uformelle muligheter for networking. Noen nøkkeltema: Kost-effektive løsninger for databeskyttelse, nåværende og kommende cybertrusler, implikasjoner ved reguleringer fra myndighetene og om nåværende beskyttelsesmetoder er tilstrekkelige.

For å lære mer om IT revisjon, alternative måter å sikre finansiering for digitale sikkerhetsløsninger, benchmarking og sammenligning av digitalisering mellom bedrifter, les mer på cyberseries.io/NordX hvor du vil finne detaljer om agenda, foredragsholdere, sponsorer og booking.

Mottakere av NorSIS nyhetsbrev får 25% rabatt dersom du bestiller med koden NOR25.