Nordisk finansnæring etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo


Finans Norge skriver i en pressemelding at de nordiske bankene er enige om å danne felles front mot dataangrep. Satsingen bygger på den norske finansnæringens kompetansesenter FinansCERT som ble etablert av Finans Norge i 2012.

Den norske finansnæringen gjorde i 2012 et fremsynt grep da alle norske banker, livselskaper og pensjonsselskaper etablerte FinansCERT. Dette er et brannkorps som skal forsvare finansnæringen mot digitale angrep fra kriminelle aktører. Fra oppstarten og frem til i dag har FinansCERT bygget kompetanse om kriminelle aktørers metoder og deres operasjonsmodus. FinansCERT har også bygget et stort nettverk sammen med andre gode krefter i denne kampen. Dermed kan man raskt slå tilbake angrep som rammer næringen.

Finans Norge skriver at senteret legges til Oslo og at finansinstitusjoner i Danmark, Finland og Sverige legger ressurser og tilfører kompetanse inn i satsingen når FinansCERT nå blir til Nordic Financial CERT. Hovedkontoret for satsingen blir lagt til det eksisterende kompetansemiljøet i Oslo. Nordic Financial CERT skal identifisere og bekjempe angrep rettet mot nordiske banker og kunder. Samarbeidet tar sikte på å gi et sikkerhetsnett for alle finansinstitusjoner, store og små.

Les mer om hva Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge legger til grunn for det viktige felles finansielle vev altså et Nordiske forsvarsverket og hvordan dette skal sikre det finansielle nettverket her…..

“Vi ser på etableringen av Nordic Financial CERT som viktig i henhold til utviklingen innen det digitale trusselbildet og dermed også tilhørende behov for økt samarbeid på tvers av landegrenser”, sier direktør Peggy S. Heie i NorSIS.

 

Kilde

Finans Norge: Nordisk finansnæring etablerer digitalt forsvarssenter i Oslo