Nordic IT-security Summit 2013


Årets IT-security summit arrangeres i Stockholm 6. November.

Siden 2007 har Nordic IT-security forum blitt arrangert i de nordiske landene. Målet har vært å lage en arena der ledende leverandører og senior sikkerhetseksperter møtes for å diskutere løsninger og de siste trendene innen IT-sikkerhetsområdet.

NorSIS jobber på flere områder med å øke samarbeidet mellom de nordiske landene på informasjonssikkerhetsområdet. Dette  arrangementet er en fin mulighet til å knytte kontakter og høre ledende sikkerhetseksperter fra de nordiske landene fortelle om sine erfaringer.

Les mer på http://www.nordicitsecurity.com/

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.