NISLecture


Forelesning om ‹‹Security in the Networked Society›› med Eva Fogelström, Ericsson Reasearch ved HIG 30.8.

NISlecture er en forelesningsserie ved Høgskolen i Gjøvik som er åpen for alle. Velkommen til Gjøvik eller følg oss på nett. Neste NISlecture arrangeres 30. august 2013.

 

* Security in the Networked Society * ved Director Security Eva Fogelström, Ericsson Research

Netverkssamfunnet er kritisk avhengig av at vi kan stole på enheter, nettverk og tjenester som vi benytter oss av. Kritiske anvendelser som smart grid og e-helse må på til dels kunne benytte seg av åpn infrastruktur som deles med andre tjenester. Presentasjonen vil adressere noen av sikkerhesutfordringene vi står ovenfor i nettverkssamfunnet og drøfte noen mulig tilnærminger.

Eva Fogelström er sikkerhetsdirektør i Ericsson Research og er utdannet MSc og PhD fra KTH, Stocholm. Hun har jobbet for Ericsson siden 1997 og har tidligere jobbet for Ericsson Reserch i Berkeley California og vært koordinator for Ericsson IETF standardization.

 

  • Dato:     30. august 2013, kl 12.15
  • Sted:     HiG, auditorium K102
  • Påmeldingsavgift: Gratis

Merk: Ingen streaming denne gangen.

For mer informasjon og påmelding se http://www.nislab.no/nislecture.

Påmeldingsfrist 29. august.

NorSIS samarbeider tett med forskningsmiljøet NISlab, ved Høgskolen i Gjøvik. På HIG er det over 50 ansatte fra 15 nasjonaliteter og bortimot 200 studenter innen informasjonssikkerhet.

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.