Nettvett mot nettroll


Tiltak for å unngå hets og sjikane mot debattanter

Aftenpostens debattredaktør, Erik Tornes tok forrige uke et oppgjør med nettroll ved blant annet å fortelle om hvordan Aftenposten arbeider for å unngå hets og sjikane mot avisens debattanter. Et viktig tiltak da det har vært og er tøffe forhold for enkelte som våger seg ut på debattarenaen i dag.

Før skapte gode debatter overskrifter i media – men i stedet for å skrive om selve debattens innhold – er debattens form i fokus i disse dager.

Den siste tiden har nettroll fått kraftig lys på seg via innlegg i sosiale medier, aviser, kampanjer og TV- program. På ulike måter har nettroll blitt konfrontert med krenkelser de har påført andre – som har resultert i at flere også har bedt om unnskyldning til de som har blitt krenket.

Debatt og uenighet er både viktig og sunt når vi skal ha en samfunnsdebatt som skal belyse ulike sider og konsekvenser som berører og engasjerer oss. Men, det å stå for sterke meninger eller å ha en god debatt skal ikke behøve å bli til en konflikt eller ende med krenkende personangrep.

I tillegg til nettavisens kommentarfelt, bidrar sosiale medier positivt til at det i dag er enklere å delta i debatten. Terskelen for å kommentere og delta er lav. Men det blir også en utfordring da det for enkelte er svært kort vei å gå, fra å være uenig til personangrep.

Bortsett fra å få nettrollene ut i lyset slik at de får føle konsekvensene av sine ord– så bør man også forebygge mot ufin og krenkende oppførsel. Og oppmuntre til og vise at debatt og det å stå for meninger er spennende, engasjerende og at det ikke er behov for bruk av krenkelser. Avisene tar ansvar slik som debattredaktør Erik Torsnes gjør i disse dager. Men hver enkelt av oss er også ansvarlige for egne meninger og hvordan de fremmes. Ansvaret for dette forsvinner ikke selv om du velger å ytre deg på nett, eller gjemmer deg bak tastaturet.

Kjente og erfarne samfunnsdebattanter som tar og har en etablert plass i det offentlige rom og sier sin mening, bør være med på å sette en standard for hvordan føre en god debatt. Og som Aftenposten påpeker – også for å vise yngre debattanter hva god debattkultur er. Samt tydeliggjøre at man kan være enige om å være uenige, uten at det må medføre verbale krenkelser. Gode rollemodeller for dette må mer frem i lyset, slik at vi får nettvett inn i ryggmargen som en naturlig del av det å være og ytre seg på nett.

Innlegget er publisert i forkortet versjon i Aftenposten 20.nov 2015.

 

Relevante artikler:

Aftenposten – om hvordan Aftenposten arbeider for å unngå hets og sjikane mot avisens debattanter

Aftenposten – “Eg konfronterte trollet”

VG – Slik svarer Erna Solberg nett-trollene.