Nettsvindel på agendaen


TV2 Nyheter har de siste dagene satt fokus på nettsvindel via flere ulike reportasjer. Fremdeles er et av de vanligste nettsvindelforsøkene i Norge den såkalte Nigeria-svindelen, hvor man via epost loves store pengesummer mot at man gjør avsender en tjeneste.  Slike eposter advares det mot å åpne eller besvare.
Keylogger er et annet økende problem hvor hacker klarer å få tilgang til hva du skriver på ditt tastatur – deriblant dine passord. Ord og tallkombinasjoner som skiller seg ut vil lett bli fanget opp og kan misbrukes for å blant annet å stjele passord som gir tilgang til viktig informasjon, som f. eks til din nettbank.
Seniorrådgiver Christian Meyer i NorSIS fortalte på TV2 nyhetskanalen at et av tiltakene mot keylogger er å bruke hele setninger som passord. Da er det vanskeligere å fange opp passordet som vil blande seg inn i den vanlige og naturlige kommunikasjonen som skjer via en PC.

Les mer her:

Seniorrådgiver Christian Meyer fra NorSIS om nettsvindel på TV2

Om Nigeria svindel på nettet

Om politiets arbeid mot nettsvindel

NorSIS anbefaler:

Sikkerhetsverktøy

Sikkerhetsveiledninger

Sikkerhetssjekk

Om Nettsvindel