Digital sikkerhet for skolen

kr 0.00

NorSIS tar et honorar på kr 15.000,- eks mva samt dekking av reise/kost

Kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel skjer uønskede hendelser.

Kategori:

Beskrivelse

NorSIS tar et honorar på kr 15.000,- eks mva samt dekking av reise/kost

Dette foredraget gir en kort innføring i digital sikkerhet for utdanningssektoren.Forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er viktig for elevers opplevelser på nett. Hvilke sikringstiltak kan man selv gjøre for å være trygg på nett og hva skal man gjøre dersom man havner i en uønsket situasjon?

Foredraget retter seg mot skoleeiere, skoleledere og lærere. Vi vil presentere nyttige ressurser til bruk i klasserommet, til hjem-skole-samarbeid og til egen kompetanseheving. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy knyttet til digital sikkerhetskultur, nettvett og digital dømmekraft.

Etter bestilling avtales tid og sted.

For mer info ta kontakt med:

Karoline Hultman Tømte

Leder for partnerskap og myndighetskontakt

Prosjektleder Nasjonal sikkerhetsmåned

NorSIS
Norsk senter for informasjonssikring
📱 951 57 067   📧 karoline@norsis.no 🌐 www.norsis.no