Digital sikkerhet for skolen

kr 0.00

Kunnskapsnivået blant yngre om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er relativt høy. Likevel skjer uønskede hendelser.

Kategori:

Beskrivelse

Dette foredraget gir en kort innføring i digital sikkerhet for utdanningssektoren.Forebyggende tiltak og kompetanseheving om informasjonssikkerhet og digital dømmekraft er viktig for elevers opplevelser på nett. Hvilke sikringstiltak kan man selv gjøre for å være trygg på nett og hva skal man gjøre dersom man havner i en uønsket situasjon?

Foredraget retter seg mot skoleeiere, skoleledere og lærere. Vi vil presentere nyttige ressurser til bruk i klasserommet, til hjem-skole-samarbeid og til egen kompetanseheving. Deltakerne vil sitte igjen med konkrete tips og verktøy knyttet til digital sikkerhetskultur, nettvett og digital dømmekraft.

NorSIS tar et honorar på kr 15.000,- eks mva samt dekking av reise/kost

Etter bestilling avtales tid og sted.

For mer info ta kontakt med:

Karoline Hultman Tømte

Leder for partnerskap og myndighetskontakt

Prosjektleder Nasjonal sikkerhetsmåned

NorSIS
Norsk senter for informasjonssikring
📱 951 57 067   📧 karoline@norsis.no 🌐 www.norsis.no