Nedtelling til Nasjonal Sikkerhetsmåned


Den offisielle åpningen av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2016 er torsdag 29 september. NorSIS har invitert mediene og samarbeidspartnere til pressekonferanse i Oslo, og selve åpningen gjøres av statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) fra Justis - og beredskapsdepartmentet.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) vil presentere sin rapport “Et helhetlig IKT-risikobilde”, og NorSIS vil deretter presentere hovedfunn fra den nye nasjonale undersøkelsen «Den norske informasjonssikkerhetskulturen». Det vil også være et innlegg fra Bits AS ved direktør Eivind Gjemdal og utdeling av Fidusprisen. Pressekonferansen er kun for inviterte. Har du spørsmål om deltakelse på pressekonferansen, ta direkte kontakt med Birgitte Førsund.

Vi anbefaler alle som er med i Nasjonal Sikkerhetsmåned, enten som ansatt og bruker av ulike opplæringstilbud, som sikkerhetsansvarlig eller leder eller samarbeidspartner, til å følge med i media og på vår kampanjeside sikkert.no i oktober. Det kan være en fin måte å få med seg andres historier, få nye perspektiver og ny lærdom i en ellers hektisk hverdag.

Sjekk også om dere kan dra nytte av de ulike foredragene gitt til foredragsdugnaden og arrangementene som ligger ute på sikkert.no

Det har vært stor interesse for opplæringspakken fra NorSIS i år og vi ønsker dere alle sammen lykke til med gjennomføringen av Nasjonal Sikkerhetsmåned!