Nedgang i ID-tyverier


Vi ser nå en  signifikant nedgang i omfanget av ID-tyverier siden 2013. Det kan tyde på at budskapet, vi og flere med oss har kommet med, er tydelig og når ut til folk og næringsliv.Funnene i undersøkelsen viser at folk har blitt flinkere både til å passe på egen informasjon og til å kontrollere identitet før handel gjennomføres.

Definisjonen som ble brukt (som tidligere år):

Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

ID-tyveri2014

NorSIS har i 2014 gjennomført Nasjonal Sikkerhetsmåned for 4. gang og blant annet sendt ut en opplæringspakke til over 10 % av norsk næringsliv. Dette er et av flere viktige tiltak for øke bevisstgjøringen i forhold til informasjonssikkerhet generelt og personvern spesielt.

En interessant observasjon er at det er blant menn det har vært en reduksjon det siste året. Andelen menn som hadde opplevd ID-tyveri de to siste årene ifølge fjorårets undersøkelse lå på 8 % . Kvinner lå på 4 %, akkurat som i år. Andelen menn som har blitt rammet i år er på kun 2%.

Et interessant spørsmål er om menn hatt større fokus på temaet og bygget mer kompetanse på området det siste året?

I følge statistikken for de 105 000 personene som har gjennomført ID-tyveri Selvtesten er 65 % av disse menn.

Videre informerer Bisnode, som er Norges største selskap i forhold til kredittvurdering, at det siste året så er det 57,1 % menn  som har aktivert en frivillig sperre mot kredittvurdering.

Denne sperren er vårt viktigste råd for å sikre deg mot ID-tyveri.

 Alle må få et forhold til personvern

De siste dagers avsløringer i forhold til mobilavlytting viser med all tydelighet at vi må få et enda bedre forhold til personvern og informasjonssikkerhet.

Det er informasjonen som er verdien din i et moderne digitalt samfunn. Sensitiv og spesielt hemmelig/skjermingsverdig informasjon må kun formidles gjennom krypterte kanaler.

Slik reduserer du sannsynligheten for å bli utsatt for ID-tyveri

 

  • Ikke oppgi personlig informasjon til ukjente over Internett, på telefon eller e-post uten at det er du selv som har initiert dialogen.
  • Klikk aldri på lenker i e-post for å legge inn personinformasjon på siden du kommer til. Skriv heller inn adressen du kjenner fra før.
  • Legg aldri igjen personinformasjon hos bedrifter du ikke vet nok om.
  • Sikre dine kontoer for epost og nettsamfunn med to-trinnsbekreftelse og alternativ epostadresse der det er mulig.
  • Sjekk om forbindelsen er kryptert når du skal legge inn personinformasjon, som f.eks. kredittkortnummer, fødselsnummer, navn og e-post adresse.
  • Ikke la deg lure av svindlere som prøver å få tak i informasjon.
  •  Passord og PIN-koder er personlige, og skal ikke gis til andre.
  • Velg passord som er lett å huske for deg og vanskelig å gjette for andre. Benytt gjerne setninger der det er mulig.
  • Bruk forskjellig passord på forskjellig tjenester(epost, nettbank, offentlige sider, sosiale medier).
  • Oppdatere alle programmer på datamaskinen din regelmessig

Meld deg på IDentitet 2015 den 11. februar

 

Hvis først ulykken er ute og du har blitt utsatt for ID-tyveri, er rask handling det viktigste for å forsøke å begrense skadene. Det første du skal gjøre er å få så god oversikt som mulig over hva som har skjedd.
Hva er forsvunnet/misbrukt av informasjon og identitetsdokumenter?

Hvilke handlinger gjorde at du ble oppmerksom på problemet? Skriv ned alt, så detaljert som mulig.
Når du har gjort dette, går du til politiet og anmelder forholdet slik at du har dokumentasjon på at du selv har meldt fra at noe kriminelt har skjedd.

Les mer om dette på idtyveri.info – Min ID er misbrukt

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.