Nedetid på våre websider


Vi opplevde torsdag lang  nedetiden på våre nettsider.

Vår driftsleverandør holdt på med en rutinemessig utvidelse av diskkapasitet i driftssenteret der vår webserver står. Feilkilden har blitt sporet tilbake til en feil i firmware på gjeldende disksystem. Denne er nå oppgradert, og samtidig verifisert fra spesialist til å være både korrekt og feilfri.

For å forsikre seg om at en tilsvarende situasjon ikke skjer igjen, midt under arbeidstiden til de fleste av deres kunder, vil de nå gå igjennom gjeldende rutine og praksis for tilsvarende arbeid. Utvidelser av diskkapasitet vil skje på jevnlig basis også i fremtiden, men vi vil nå kun forekomme under faste vedlikeholdsvinduer på nattestid.

NorSIS vil på vegne av sine lesere beklage dette. Etter gjennomgang med vår driftsleverandør forventer vi et mer stabilt system i fremtiden.