Nasjonalt ID-kort med e-ID


Med fastsatt design, er vi ett steg nærmere et eget nasjonalt ID-kort i Norge, men kommer vi i mål?Siden 2009 har NorSIS og ID-tyveriprosjektet etterlyst bedre identitetskontroll, og helhetlige rutiner rundt dette temaet. Det er behov for en samlet tilnærming til håndtering av dokument- og identitetsverifisering. Vi savner en overordnet strategi, på tvers av sektorer, hvor det er fastsatte og klare retningslinjer for administrasjon av identitets-kontroll/-verifisering. Det er en rekke offentlige og private aktører som har blitt tildelt slike kontrolloppgaver. Hvordan aktørene ivaretar disse oppgavene er individuelt basert ut fra egne forutsetninger og forståelse. På bakgrunn av flere medieoppslag i år kan man få inntrykk av at ID-dokumenter kontrolleres for å tilfredsstille dokumentasjonskrav i internkontroll, ikke for faktisk å verifisere at det er rette vedkommende.

Verifiseringen av rett identitet er essensielt for å kunne definere rett person og hvilke rettigheter vedkommende skal ha tilgang til i Norge.

– Misbruk av identitetsdokumenter er et økende problem. Vår målsetting er større utbredelse av sikre identitetsdokumenter som er enkle å kontrollere. Dette vil bidra til å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til misbruk av identitet, sier Annar Bohlin-Hansen, som leder politidirektoratets program for ID og pass.

NorSIS er positive til at prosjektet fokuserer såpass mye på sikkerhet i hele verdikjeden fra innrulleringfasen(bestilling og registrering av din personinformasjon) via produksjon, forsendelse, utlevering og avhendingsfasen. Vi har meldt inn viktigheten av å kunne ha en “oppslags-funksjon” i dette systemet, slik at man enkelt kan få en system-verifikasjon om et fremvist ID-dokument er gyldig i bruk eller ikke.

Dette er et av de viktigste tiltakene som ble lagt frem når ID-tyveriprosjektets Strategi- og tiltaksplan ble publisert for 5 år.

biometrikiosk-250

Det nye nasjonale ID-kortet er nødvendig og bra, men la oss håpe at det også blir enighet om en egen statlig elektronisk ID på kortene. Samfunnet blir stadig mer elektronisk og digitale løsninger er på full fart inn i offentlige og private tjenester.  En egen statlig elektronisk ID basert på en statlig PKI, er sikkert, trygt og skaper troverdighet for at myndighetene tar personvern på alvor. Vi har elektroniske ID’er i dag i private løsninger, men det bør være mulig å kunne tilby en elektronisk ID til innbyggere i Norge uten at de må ha et kundeforhold til en privat virksomhet.

Grunnleggende risikotankegang tilsier også at man ikke “legger alle eggene i en og samme kurv”…

 Les mer

Politi.no

Strategi- og tiltaksplan ID-tyveriprosjektet

Dette er de nye passene

Slik blir de norske ID-kortene