Nasjonal strategi for digital sikkerhet på plass


Regjeringen lanserer i dag ny nasjonal strategi for digital sikkerhet.

Det er nå vel 6 år siden regjeringen ga ut forrige nasjonale strategi for informasjonssikkerhet. Norge var blant de første nasjonene som ga ut en slik strategi, tilbake i 2003. Når regjeringen nå lanserer en ny strategi, er det for å forberede nasjonen på fremtidens behov for å sikre det norske samfunnet mot digitale trusler som er i stadig utvikling.

Arbeidet med strategien ble påbegynt i desember 2017. Strategigruppen har bestått av representanter fra Justis-, beredskaps og innvandringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). En av de største styrkene i arbeidet har vært den åpne og inkluderende prosessen med å utvikle strategien. Det ble lagt opp til en svært bred involvering. I praksis betyr det at alle som har hatt ønske om å delta, har fått mulighet til det. Det ble blant annet gjennomført en strategikonferanse med 300 deltakere, og workshoper der deltakerne kunne gå mer i dybden på sine innspill. NorSIS mener at dette bidrar til å sikre en forankring av strategien i norske virksomheter, og at strategien har blitt bedre som en følge av alle innspillene.

Regjeringen har valgt en strategi der utfordringene skal løses gjennom samarbeid. Det er spesielt pekt på tre samarbeidsområder: Samarbeid mellom offentlig og privat sektor, samarbeid mellom sivil og militær sektor og internasjonalt samarbeid.

NorSIS har alltid løst sitt oppdrag gjennom samarbeid, og gjennom å fasilitere samarbeid mellom andre. De komplekse utfordringene som digitaliseringen gir kan ikke løses av enkeltaktører. Myndighetene kan ikke alene gjøre internett trygt for alle, like lite som eiere av kritisk infrastruktur, eller den enkelte innbygger kan det. Det er gjennom å samarbeide, altså å dele informasjon, erfaringer og kunnskap om de løsningene som fungerer, at vi gjør det digitale  samfunnet til et trygt sted å være.

Til strategien gis det ut en tiltaksplan som viser det store omfanget av det arbeidet som gjøres for å trygge samfunnet. NorSIS har også bidratt inn i dette arbeidet. Tre av tiltak i tiltaksplanen som NorSIS leverer er: Nasjonal sikkerhetsmåned, nettvett.no og slettmeg.no.

NorSIS ønsker den nye strategien velkommen og oppfordrer alle til å sette seg inn i strategien og tiltaksplanen. Det viktigste arbeidet starter nå som strategien skal følges opp. I den forbindelse har vi en oppfordring: Tenk over hva du og din virksomhet kan gjøre for å bidra til at samfunnet når de målene som er beskrevet i strategien.

 

Statsminister Erna Solberg sto for åpningen av konferansen, her sammen med konferansier Morten Andreas Meyer.